Societatea AQUAVAS SA Vaslui

 Bine ati venit pe situl societatii pentru prestarea/furnizarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare din judetul Vaslui.

PRETURI SI TARIFE APA SI CANALIZARE – EPURARE

Având în vedere:

  • Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificări și completări,
  • 35 alin. (4) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  • Hotărârea de Guvern 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă,
  • Întocmirea de către Consultant a Strategiei tarifară din cadrul Analizei cost-beneficiu pentru AQUAVAS S.A astfel încât să asigure, în principal, lucrările executate în cadrul proiectelor desfășurate în cadrul operatorului,
  • Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1727/14.12.2010,
  • Actul adițional numărul 13/19.12.2022 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1727/14.12.2010 prin care a fost introdusă Strategia tarifară din cadrul Analizei cost-beneficiu, aprobat de Membrii A.D.I. A.P.C. Vaslui prin Hotărârea nr. 22 din 19 decembrie 2022,
  • Circulara nr. 3754/16.10.2020 a Ministerului Fondurilor Europene prin care se solicită respectarea strategiei de tarifare de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară și de către operatorii regionali ai serviciilor de alimentare cu apă și canalizare,
  • Decizia Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 178 din 24.11.2023 privind ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru AQUAVAS S.A. Vaslui, județul Vaslui, începând cu data de 1 ianuarie 2024.

începând cu 1 ianuarie 2024 tarifele pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare epurare sunt următoarele:

  • 9,01 lei/mc, exclusiv TVA pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită
  • 6,89 lei/mc, exclusiv TVA pentru apa uzată canalizată și epurată

 

Untitled11

 

PRETURI SI TARIFE APA PENTRU SERVICIILE AUXILIALE (CONEXE) DE SPECIALITATE PRESTATE DE OPERATORUL REGIONAL AQUAVAS S.A.

anrsc

 

Intra in cont