Societatea AQUAVAS SA Vaslui

 Bine ati venit pe situl societatii pentru prestarea/furnizarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare din judetul Vaslui.

AQUAVAS S.A. prestează două servicii principale: alimentare cu apă și canalizare – epurare.

Având în vedere Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 51/2006, Legea Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 241/2006, Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 și prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1727 din 2010, începând cu data de 01 martie 2022, tarifele pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare sunt următoarele:

 SERVICIUL  TARIF FARA TVA
 Apa potabila distribuita  6,88 lei / mc
 Canalizare – epurare  3,74 lei / mc

Tarifele au fost avizate de către A.N.R.S.C. (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) prin decizia nr. 952407 din 17.02.2022, după verificarea tuturor componentelor de preț, în conformitate cu Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și aprobate de ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BÂRLAD, HUȘI ȘI ORAȘUL NEGREȘTI – JUDEȚUL VASLUI.

                                      

 

1

 

2 

Intra in cont