Societatea AQUAVAS SA Vaslui

 Bine ati venit pe situl societatii pentru prestarea/furnizarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare din judetul Vaslui.

PRETURI SI TARIFE APA SI CANALIZARE – EPURARE

AQUAVAS S.A. prestează două servicii principale: alimentare cu apă și canalizare – epurare.

Având în vedere:

Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Legea Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 241/20062006 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1727 din 2010, modificat și completat prin Actul adițional nr. 13,

Prevederile Contractului de Finanțare nr. 1780 din 2022 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Mannagement pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și AQUAVAS S.A., pentru proiectul - „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vaslui în perioada 2014-2020”,

Strategia de tarifare în conformitate cu metodologia de fundamentare Analiza cost-beneficiu, pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, aprobată de Autoritatea de Management – POIM (Ministerul Fondurilor Europene),

Decizia A.N.R.S.C. nr. 246 din 27.12.2022, privind ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru AQUAVAS S.A., județul Vaslui,

începând cu data de 01 ianuarie 2023, tarifele pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare sunt următoarele:

 

TARIF FARA TVA

Apa potabila distribuita     8,16 lei / mc

Canalizare – epurare          5,38 lei / mc

Untitlednr12anexe

 

Intra in cont