Societatea AQUAVAS SA Vaslui

 Bine ati venit pe situl societatii pentru prestarea/furnizarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare din judetul Vaslui.

PRETURI SI TARIFE APA SI CANALIZARE – EPURARE

Având în vedere:

  • Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificări și completări,
  • 35 alin. (4) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  • Hotărârea de Guvern 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă,
  • Întocmirea de către Consultant a Strategiei tarifară din cadrul Analizei cost-beneficiu pentru AQUAVAS S.A astfel încât să asigure, în principal, lucrările executate în cadrul proiectelor desfășurate în cadrul operatorului,
  • Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1727/14.12.2010,
  • Actul adițional numărul 13/19.12.2022 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1727/14.12.2010 prin care a fost introdusă Strategia tarifară din cadrul Analizei cost-beneficiu, aprobat de Membrii A.D.I. A.P.C. Vaslui prin Hotărârea nr. 22 din 19 decembrie 2022,
  • Circulara nr. 3754/16.10.2020 a Ministerului Fondurilor Europene prin care se solicită respectarea strategiei de tarifare de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară și de către operatorii regionali ai serviciilor de alimentare cu apă și canalizare,
  • Decizia Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 178 din 24.11.2023 privind ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru AQUAVAS S.A. Vaslui, județul Vaslui, începând cu data de 1 ianuarie 2024.

începând cu 1 ianuarie 2024 tarifele pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare epurare sunt următoarele:

  • 9,01 lei/mc, exclusiv TVA pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită
  • 6,89 lei/mc, exclusiv TVA pentru apa uzată canalizată și epurată

 

Untitled11

 

PRETURI SI TARIFE APA PENTRU SERVICIILE AUXILIALE (CONEXE) DE SPECIALITATE PRESTATE DE OPERATORUL REGIONAL AQUAVAS S.A.

anrsc

 

Image
Image
Image
Image

Intra in cont