sigle

Denumire Proiect: “Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti - judetul Vaslui” CCI[ 2011 RO 161 PR 007]

DESPRE PROIECT

In urma finalizarii cu succes a demersurilor facute de catre AQUAVAS SA, la data de 05.12.2016 a fost semnat cu Ministerul Fondurilor Europene – AM POIM, Contractul de Finantare nr.7 din 05.12.2016, avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POIM, pentru implementarea proiectului Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui”, cod SMIS 2014+103967.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritare 3 – dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2.Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa a populatiei.

Aria proiectului de investitii va acoperi principalele zone urbane din judetul Vaslui, respectiv Aglomerarea Vaslui (localitatile: Vaslui, Moara Grecilor, Viisoara, Rediu, Brodoc), Aglomerarea Barlad (localitatea Barlad), Aglomerarea Husi (localitatea Husi) si Aglomerarea Negresti (localitatile: Negresti si Parpanita).

Proiectul consta in lucrari de investitii pentru tratarea si distributia apei, colectarea si epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru judetul Vaslui in zonele urbane si care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetatenilor din aceste zone si conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Managementul serviciilor de apa si apa uzata intra in responsabilitatea Operatorului Regional (OR) AQUAVAS SA. Operatorul este o companie de servicii publice care asigura servicii de tratare a apei in scopul potabilizarii, distributiei acesteia, colectarea si epurarea apei uzate pentru zona Proiectului.

Autoritatile locale implicate in implementarea Proiectului au dezvoltat impreuna cu Operatorul Regional o strategie de dezvoltare a infrastructurii apei (Master Plan), vizand printre altele si protectia resurselor de apa in conformitate cu cerintele de mediu.

Valoarea totala a lucrarilor incluse in proiect este de 355.927.933 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile este 293.624.822 lei.

Valoarea eligibila necesara pentru finantare (fara TVA) este 271.602.960 lei din care :

-          finantare nerambursabila din Fondul de Coeziune 230.862.516 lei – 85%

-          finantare nerambursabila din bugetul national 35.308.385 lei – 13%;

-          valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului 5.432.059 lei – 2%;

Valoarea neeligibila, inclusiv TVA este de 62.303.111 lei

Principalii indicatori tehnici ai proiectului sunt:

Lucrari la sistemul de alimentare cu apă din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

-          Inchidere puturi de captare apa subterana Barlad- 8 buc

-          Lucrari de conservare front de puturi Barlad -1 unitate

-          Zona de protectie sanitara la captari de suprafata-7 buc

-          Reabilitare statie de tratare 3 buc

-          Statii de clorinare noi in Vaslui- 4 buc

-          Reabilitare rezervoare apă potabilă- 5 buc

-          Rezervoare apă potabilă noi in Vaslui- 4 buc

-          Reabilitare /extindere conducte aducțiune-20.162 m

-          Reabilitare statii de pompare apa bruta - 4 buc

-          Echipamente statii de pompare apa bruta-2 buc

-          Reabilitare statii de pompare apa potabila – 19 buc

-          Statii de pompare apa potabila noi – 5 buc

-          Reabilitare retea de distributie -22.831

-          Extindere retea de distributie – 115.091 m

-          Sisteme SCADA – 4 buc

Lucrari la sistemul de canalizare si epurare din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

-          Reabilitare rețelea canalizare - 18.968 m

-          Extindere rețele canalizare - 138.397 m

-          Reabilitare SP apă uzată- 6 buc

-          Noi SP apă uzată- 38 buc

-          Reabilitare/extindere statii de epurare – 3 buc

-          Sisteme SCADA – 4 buc

             “Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

www.fonduri-ue.ro „Pentru informatii detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


 sigle

Denumire Proiect: Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020” cod SMIS 115962, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

În vederea implementării acestui Proiect, s-a derulat în SEAP procedura de achiziție sectorială a Contractului de servicii.

La data de 26.10.2017 s-a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene Contractul de finanțare a Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”cod SMIS 115962.

         Urmare a finalizării procedurii de achiziție, Contractul de servicii a fost semnat la data de 31.10.2017 cu Asocierea RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL Bucuresti -RAMBOLL DANEMARK A/S Copenhaga-SC INTERDEVELOPMENT SRL Bucuresti.    

         Perioada de derulare a Contractului este de aproximativ 74 luni urmând a se finaliza cel tarziu la data de 31.12.2023.

         Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 23.968.942,54 lei cu T.V.A defalcată după cum urmează:

 • Valoarea totală eligibilă-20.141.968,50 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune-17.120.673,23 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul national-2.819.875,60 lei
 • Valoarea cofinanțarii eligibile a Beneficiarului -201.419,67 lei
 • Valoarea neeligibilă inclusiv TVA-3.826.974,04 lei
 • Elaborarea Aplicației de Finanțare, a anexelor și a documentelor suport.
 • Elaborarea Proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție precum și elaborarea documentațiilor tehnice pentru certificate de urbanism, avize, acorduri,autorizații întocmite conform cerințelor emiterii avizatorilor pentru contractele de lucrări de tip FIDIC Roșu.
 • Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări și servicii și sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfășurare a procedurilor de achiziție.
 • Asistență tehnică în calitate de proiectant în faza de execuție a lucrărilor pentru contractele FIDIC Roșu.
 • Activitatea s-a realizat si se realizeaza in continuare cu respectarea clauzelor contractuale, fiecare dintre parti indepliniundu-si obligatiile contractuale asumate.
 • -Stadiul implementarii este in concordanta cu termenele prevazute in Caietul de sarcini, document publicat in SEAP, iar platile respecta de asemenea prevederile contractuale (conform model contract publicat in SEAP)

Activitățile principale ale Contractului sunt:

             “Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

www.fonduri-ue.ro „Pentru informatii detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


 1212

 

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare  a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020” cod SMIS 115962, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020.

Cod Proiect: SMIS 115962

Beneficiar:AQUAVAS S.A

Durata de desfasurare a proiectului:31.10.2017-31.12.2023

         Valoarea proiectului  este de 23.968.942,54 lei cu T.V.A  defalcată după cum urmează:

 • Valoarea totală eligibilă-20.141.968,50 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune-17.120.673,23 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul national-2.819.875,60 lei
 • Valoarea cofinanțarii eligibile a Beneficiarului -201.419,67 lei
 • Valoarea neeligibilă inclusiv TVA-3.826.974,04 lei

Obiectivul proiectului:

 • Elaborarea Aplicației de Finanțare, a anexelor și a documentelor suport.
 • Elaborarea Proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție precum și elaborarea documentațiilor tehnice pentru certificate de urbanism, avize, acorduri,autorizații întocmite conform cerințelor emiterii avizatorilor pentru contractele de lucrări de tip FIDIC Roșu.
 • Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări și servicii și sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfășurare a procedurilor de achiziție.
 • Asistență tehnică în calitate de proiectant în faza de execuție a lucrărilor pentru contractele FIDIC Roșu.

La data prezenta, in cadrul proiectului s-au inregistrat urmatoarele progrese:

 

 • În data de 22.11.2019 au fost înaintate către AM POIM Aplicația de Finanțare și Studiul de Fezabilitate revizia 2.
 • La data de 31.01.2020 au fost primite observațiile JASPERS asupra documentației proiectului, concretizate în cadrul Guidance Note 1.
 • În data de 13.04.2020 a avut loc videoconferința cu reprezentanții AM POIM, experții Jaspers, cei ai Consultantului și Beneficiarului având scopul de a clarifica observațiile JASPERS transmise în luna ianuarie și de a stabili măsurile necesare pentru accelerarea implementării proiectului. De asemenea, în perioada aprilie-iunie au avut loc întâlniri on-line între reprezentanții Consultantului și cei ai AM POIM/experții JASPERS pentru clarificări punctuale referitoare la analiza opțiunilor, a costurilor unitare și totale ale proiectului. Urmează ca în perioada următoare să se definitiveze aspectele financiare ale proiectului – etapizarea financiară, precum și cele instituționale și de mediu.

 

 

 

 

 

    Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

    Pentru informații despre proiect: Manager proiect Cătălin Mușat

    Telefon: 0749271066

                                APA ESTE VIATĂ! INVESTIND IN APĂ, INVESTIM IN VIITOR!


 

Intra in cont