Denumire Proiect: “Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti - judetul Vaslui” CCI[ 2011 RO 161 PR 007]

OBIECTIVE

Obiectivul strategic global al proiectului este cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei in localitatile din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt :

Pentru alimentarea cu apa

 • Asigurarea unei calitati a apei potabile in toate aglomerarile urbane, in conformitate cu standardele Comisiei Europene - Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman;
 • Alimentarea sigura si durabila a tuturor locuitorilor din zonele de alimentare cu apa din aria proiectului deservite de Operatorul Regional Aquavas S.A..
 • Asigurarea calitatii si a gradului de conectare la serviciile de apa, conform principiului eficientei costului si al calitatii maxime in functionare, luand in considerare gradul de suportabilitate al populatiei din zona deservita de Operatorul Regional prin cresterea ratei de conectare la servicii centralizate de alimentare cu apa până la 100%;
 • Siguranta imbunatatita a sistemelor de alimentare cu apa in aria de proiect;
 • Reducerea pierderilor fizice de apa.
  • Cresterea calitatii apelor de suprafata prin minimalizarea efectelor asezarilor umane si construirea de statii de epurare eficiente;
  • Diminuarea riscurilor asupra sanatatii populatiei prin extinderea retelei de canalizare si reducerea poluarii apei subterane si de suprafata;
  • Asigurarea calitatii si a gradului de acces la serviciile de apa uzata conform principiului eficientei costului si a calitatii maxime in functionare luand in considerare gradul de suportabilitate al populatiei, cu asigurarea gradului de conectare până la 100 % pentru aglomerarile cu peste 2.000 l.e., pana in 2018;
  • Respectarea prevederilor Directivei apei uzate urbane 91/271/EEC pentru deversări;
  • Reducerea infiltrațiilor în rețelele de canalizare.

Pentru evacuarea apelor uzate

Intra in cont