INVESTITII POIM

Denumire Proiect: “Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti - judetul Vaslui” CCI[ 2011 RO 161 PR 007]

CONTRACTE

   Situatia contractelor de lucrari si de servicii aflate in derulare (fizic si valoric) :

  1. Contract VS-CL-G01„Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Huși, SCADA pe rețelele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negreşti”
  2. Contract VS-CL-G02„Reabilitarea Stațiilor de epurare din Vaslui, Bârlad și Huși”

Valoare lucrari : 8.690.164,42 lei /   1.926.865,73 Euro.

STAP Husi a fost pusa in functiune in Etapa 1.

La STAP Vaslui si STAP Barlad lucrarile sunt finalizate si s-au efectuat Testele la punerea in functiune. Statiile sunt in faza de finalizarea probelor la terminarea lucrarilor.

Nu au fost executate lucrarile privind SCADA pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare din Vaslui, Barlad, Negresti si Husi; acestea vor fi executate , in corelare cu realizarea contractelor pentru retelele de apa si canalizare din localitatile mentionate mai sus.

Stadiul fizic total al contractului este de 92%.

Valoare lucrari : 54.713.813,17 lei / 12.131.665,89 Euro.

Contractul este in derulare, fiind in faza testelor la terminarea lucrarilor, contractul va fi finalizat in aceasta etapa.

Stadiul fizic al realizarii lucrarilor, pe fiecare statie este:

-          la SEAU Vaslui : 93%

-          la SEAU Barlad : 89%

-          la SEAU Husi : 87%

Stadiul fizic total al contractului este de 92%.

  1. Contract VS-CL-VS-R01 „ Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”
  2. Contract VS-CL-BD-R02 „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”
  3. Contract VS-CL-HU&NE-R03 “Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negreşti”
  4. Contract VS-CL-NE-R04„ Stația de tratare și Statia de epurare Negreşti”
  5. Contract VS-CL-VS&BD-R05 „ Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”
  6. Contract VS-CS-02 „Servicii de audit proiect”
  7. Contract VS-CS-ATMP-02 „ Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizare lucrari”

Valoarea estimata a lucrarilor: 77.690.445,61 lei / 17.226.263 Euro.

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări Fidic Roșu a fost anulata din cauza faptului că toate ofertele depuse au fost inacceptabile și/sau neconforme.

Lucrarile se vor executa in aceasta etapa.

Valoarea estimata a lucrarilor: 46.104.379,66 lei / 10.222.701 Euro.

Procedura de achiziție a fost anulată din cauza faptului că nu au fost îndeplinite toate condițiile legale de semnare a contractului.

Lucrarile se vor executa in aceasta etapa .

Valoarea estimata a lucrarilor: 51.458.128,65 lei / 11.409.785 Euro.

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări Fidic Roșu a fost anulata din cauza faptului că toate ofertele depuse au fost inacceptabile și/sau neconforme.

Lucrarile se vor executa in aceasta etapa .

Valoare estimata a lucrarilor : 8.817.098,49 lei / 1.922.011 Euro.

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări Fidic Roșu a fost anulata din cauza faptului că toate ofertele depuse au fost inacceptabile și/sau neconforme.

Lucrarile se vor executa in aceasta etapa .

Valoarea estimata a lucrarilor: 30.282.636,43 lei / 6.714.554 Euro.

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări Fidic Roșu a fost anulata din cauza faptului că toate ofertele depuse au fost inacceptabile și/sau neconforme.

Lucrarile se vor executa si finaliza in aceasta etapa .

Valoarea serviciilor: 53.550 lei / 11.874 Euro.

Contractul este in derulare .

Stadiul fizic total al contractului este de 37,60%.

Valoarea estimata a contractului: 15.668.754,96 lei / 3.474.225 Euro.

Procedura de achizitie este in derulare, contractul va fi finalizat in aceasta etapa.

Intra in cont