Folder Documente contabile

Documents

Toggle Title Date
pdf Memoriu BVC 2020 ( pdf, 10.71 MB ) (14 downloads)
archive Bilant 2019 ( zip, 6.02 MB ) (12 downloads)
pdf Memoriu BVC 2018 ( pdf, 9.74 MB ) (15 downloads)
pdf Memoriu BVC 2019 ( pdf, 7.69 MB ) (14 downloads)
archive Bilant 2018 ( zip, 5.37 MB ) (464 downloads) Popular
pdf Bilant 31.12.2017 ( pdf, 1.43 MB ) (734 downloads) Popular
pdf Raportul Administratorilor 2017 ( pdf, 3.84 MB ) (781 downloads) Popular
pdf Politica si criteriile de remunerare ( pdf, 1.60 MB ) (858 downloads) Popular
pdf Raportari contabile semestriale (30.06.2017) ( pdf, 7.42 MB ) (997 downloads) Popular
pdf Memoriu BVC 2017 ( pdf, 5.52 MB ) (1277 downloads) Popular
pdf Bilant 31.12.2016 ( pdf, 2.82 MB ) (890 downloads) Popular
pdf Raportul administratorilor 2016 ( pdf, 3.72 MB ) (954 downloads) Popular
pdf Memoriu BVC 2017 ( pdf, 10.63 MB ) (1194 downloads) Popular
pdf Raportul auditorului 2016 ( pdf, 1.65 MB ) (1157 downloads) Popular
pdf Politici salarizare conducere ( pdf, 525 KB ) (1188 downloads) Popular
pdf Raportul CA 2015 ( pdf, 2.97 MB ) (1182 downloads) Popular
pdf Raportul CA 2014 ( pdf, 2.56 MB ) (1072 downloads) Popular
pdf RAPORT ADM 2015 ( pdf, 416 KB ) (1396 downloads) Popular
pdf RAPORT ADM 2014 ( pdf, 419 KB ) (1385 downloads) Popular
pdf RAPORT ADM 2013 ( pdf, 424 KB ) (1387 downloads) Popular