Capital social

Capitalul social al AQUAVAS SA la infiintare in 2005 era de 100.000 lei ,cu 2000 de actiuni, structurat dupa cum urmeaza :                                                                                                     

Nr.

Crt

Actionari

Cota de participare

la capitalul social

Numar

actiuni

1

UAT al Judetului Vaslui

51%

1020

2

UAT al Municipiului Vaslui

17%

340

3

UAT al Municipiului Barlad

17%

340

4

UAT al Municipiului Husi

12,5%

250

5

UAT al Orasului Negresti

2,5%

50

TOTAL

100.%

2000

La data de 01.01.2008 AQUAVAS SA a preluat efectiv activitatea de alimentare cu apa si de canalizare in municipiile Vaslui, Barlad si orasul Negresti de la operatorii existenti la acel moment in cele 3 unitati administrativ teritoriale.

Patrimoniul initial al AQUAVAS SA s-a format prin preluarea patrimoniului propriu al celor trei operatori existenti anterior, patrimoniu constand in mijloacele fixe aferente sau aflate in legatura cu serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, precum si din obiectele de inventar legate de aceste servicii.

               In anul 2007 s-a hotarat majorarea capitalului social cu suma de 2.932.300 lei pastrandu-se structura initiala a actionariatului. Aceasta majorare a capitalului social a fost necesara pentru asigurarea prestarii serviciilor la momentul preluarii acestora in localitatile respective, pana in momentul in care urma sa se incaseze contravaloarea serviciilor de la consumatori.

               Aquavas SA s-a aflat 2008 in continuare in procedura de majorare a capitalului social cu suma de 2.932.300 lei pastrandu-se structura initiala a actionariatului.

Actionarii , desi au subsris in unanimitate la aceasta majorare de capital , au varsat efectiv sumele subscrise doar trei dintre ei, respectiv UAT a Judetului Vaslui, UAT a Municipiului Vaslui si UAT a Municipiului Barlad.

In ceea ce priveste ceilalti 2 actionari desi a fost prelungit termenul de varsare a sumelor subscrise , nu au reusit sa achite sumele subscrise iar o alta prelungire a termenului era imposibila din punctul de vedere al legislatiei. UAT a Orasului Negresti a si informat in scris operatorul cu privire la imposibilitatea financiara de a achita actiunile subscrise.

Astfel, prin Hotararea nr. 1/23.11.2009 a AGA a AQUAVAS SA s-a aprobat :

1) Anularea ca urmare a neachitarii sumelor reprezentand participarea la majorarea capitalului social , a urmatoarelor actiuni :

-                     7.330 de actiuni reprezentand cota de participare a UAT a Municipiului Husi           ( 366.500 lei )

-                     1.466 de actiuni reprezentand cota de participare a UAT a Municipiului Negresti                  ( 73.300 lei)

  1. Inregistrarea majorarii de capital social al AQUAVAS SA cu 2.492.500 lei, a fost repartizata dupa cum urmeaza :

-         1.495.500 lei reprezentand contravaloarea a 29.910 actiuni ( numerotate de la 2001 la 31.910) actiuni constituind participarea UAT al Judetului Vaslui;

-         498.500 lei reprezentand contravaloarea a 9.970 actiuni ( numerotate de la 31.911 la 41.880) actiuni constituind participarea UAT a Municipiului Vaslui;

-         498.500 lei reprezentand contravaloarea a 9.970 actiuni   ( numerotate de la 41.881la 51.850 ) actiuni constituind participarea UAT a Municipiului Barlad

In aceste conditii, structura actionariatului AQUAVAS SA s-a modificat dupa cum urmeaza :

-                     UAT a Judetului Vaslui reprezinta 52,46% ;

-                     UAT a Municipiului Vaslui reprezinta 17,48%;

-                     UAT a Municipiului Barlad reprezinta 12.50%:

-                     UAT a Municipiului Husi reprezinta   12.50%:

-                     UAT a Orasului Negresti reprezinta 0,08%.

Structura actionariatului este conform hotararii AGA nr.3/25.09.2012 dupa cum urmeaza:

Nr.

Crt

Actionari

Cota de participare

la capitalul social

Numar

actiuni

Aport de capital

1

UAT al Judetului Vaslui

52,46%

50018

2.500.900

2

UAT al Municipiului Vaslui

17,48%

16.673

833.650

3

UAT al Municipiului Barlad

17,48%

16.673

833.650

4

UAT al Municipiului Husi

12,50%

11.893

594.650

5

UAT al Orasului Negresti

0,08 %

81

4.050

TOTAL

100.%

95338

4766900

Intra in cont