VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 27 septembrie 2018 - varianta pdf


logos
27 septembrie 2018


Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA
UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI

AQUAVAS S.A implementează proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui „cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Cod Proiect: SMIS2014+103967.
Valoarea totală a lucrărilor incluse în proiect este de 355.927.933 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile este 293.624.822 lei.

Stadiul derularii si progresul contractelor:

  • Pentru contractul VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”: S-a finalizat Recepția finală pentru Stațiile de tratare Vaslui, Bârlad și Huși.
  • Pentru contractul VS-CL-VS-R01” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui” : Oferta castigatoare este cea depusa de ofertantul S.C. LUDWIG PFEIFFER SRL Timisoara a carui propunere financiara, fara TVA, este de de 74.557.090,14 LEI.
  • Pentru contractul VS-CL-BD-R02” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”: Documentatia de Atribuire este lansata in SEAP si este in asteptare validare la ANAP.
  • Pentru contractul VS-CL-HU&NE-R03 „ Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apa uzata în Huși și Negrești”:
  • Oferta depusa de Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L. pentru Lotul 1 - „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi”, a fost declarata castigatoare pentru valoarea de 30.439.357,96 LEI.
  • Oferta depusa de Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L. pentru Lotul 2 - „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Negresti”, a fost declarata castigatoare pentru valoarea de 17.753.115,04 LEI.

• Pentru contractul de Servicii de asistentă tehnică VS-CS-ATMP-02.1 ”Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări: A fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iași – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz(Polonia).Contractul se află în derulare, toate livrabilele/documentațiile fiind predate în termen conform conditților contractuale.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

APA ESTE VIATĂ! INVESTIND ÎN APĂ, INVESTIM ÎN VIITOR!
„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”