VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 29 octombrie 2018 - varianta pdf


logos

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA
UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI

AQUAVAS S.A implementează proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui „cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Cod Proiect: SMIS2014+103967.
Valoarea totală a lucrărilor incluse în proiect este de 355.927.933 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile este 293.624.822 lei.


Stadiul derularii si progresul contractelor:


• Pentru contractul VS-CL-VS-R01” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui” : S-a eliberat Autorizatia de Construire in data de 22.10.2018, in acest moment asteptandu-se emiterea Ordinului Administrativ de incepere a lucrarilor.
• Pentru contractul VS-CL-BD-R02” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”: Documentatia de Atribuire a fost incarcata in SICAP cu AP -CN 1005278 in data de 19.10.2018, data limita de depunere a Ofertelor fiind 26.11.2018.
• Pentru contractul VS-CL-HU&NE-R03 „ Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apa uzata în Huși și Negrești”:

• Oferta depusa de Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L. pentru Lotul 1 - „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi”, a fost declarata castigatoare pentru valoarea de 30.439.357,96 LEI.
• Oferta depusa de Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L. pentru Lotul 2 - „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Negresti”, a fost declarata castigatoare pentru valoarea de 17.753.115,04 LEI.
In acest moment se asteapta eliberarea Autorizatiilor de Construire pentru ambele loturi.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

APA ESTE VIATĂ! INVESTIND ÎN APĂ, INVESTIM ÎN VIITOR!
„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

REȚEA ALIMENTARE CU APĂ

Extindere rețea apă

Vezi documentul in format PDF