VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 26 noiembrie 2018 - varianta pdf


logos
26 noiembrie 2018


Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020
SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Cod Proiect: SMIS2014+103967
Beneficiar:AQUAVAS S.A
Durata de desfasurare a proiectului: 01.04.2015 - 30.06.2020
Valoarea proiectului: 355.927.933lei din care valoarea cofinantarii UE este de 230.862.516 lei.

Obiectivul proiectului : Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei in localitatile din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti.

Rezultate asteptate: Realizarea de lucrari pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui.

Stadiul derularii si progresul contractelor:

• Contract VS-CL-VS-R01 - ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”:A fost incheiat Contractul de executie lucrari nr. 5953 / 29.10.2018 cu S.C. Ludwig Pfeiffer S.R.L. Timisoara.

• Contract VS-CL-BD-R02 - ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”: Documentatia de Atribuire a fost incarcata in SICAP, data limita de depunere a Ofertelor fiind 26.11.2018.

• Contract VS-CL-HU&NE-R03 - ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apa uzata în Huși și Negrești”:

  • Lotul 1 – ”Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi”: A fost incheiat Contractul de executie lucrari nr.6243 / 14.11.2018 cu Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L.

 

  • Lotul 2 - ”Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Negresti”: Oferta depusa de Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L a fost declarata castigatoare pentru valoarea de 17.753.115,04 LEI. Se finalizeaza Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.


• Contract VS-CL-VS&BD-R05 - ”Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”: Documentatia de Atribuire a fost incarcata in SICAP si se asteapta avizul de la ANAP.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

APA ESTE VIATĂ! INVESTIND ÎN APĂ, INVESTIM ÎN VIITOR!
„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”