VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 15 mai 2018 - varianta pdf

logos
15 mai 2018

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

Derularea Proiectului„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti din judetul Vaslui"
cofinanțat din Fondul de Coeziune
prin Programul Operational Infrastructura Mare.

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI

La data prezenta in cadrul proiectului se deruleaza urmatoarele:

1.Contractul de proiectare şi execuţie lucrări (FIDIC Galben) – VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”:

S-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor pentru componenta “Reabilitarea STAP Vaslui, Barlad si Husi”, in perioada curenta derulandu-se Perioada de Notificare a defectiunilor (PND).

2 În cadrul contractului de proiectare şi execuţie lucrări (FIDIC Galben) – VS-CL-G-02: „ Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi”:
A fost semnat Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor in data de 14.12.2017 in perioada curenta derulandu-se Perioada de Notificare a defectiunilor (PND).

3. Contract VS-CL-VS-R01” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”: Documentatia de Atribuire a fost publicata in SEAP.Termenul limita de depunere a ofertelor este de 24.05.2018.

4.Contract VS-CL-BD-R02 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”: Documentatia Tehnica a fost avizata in CTE -ul Aquavas S.A iar in prezent se finalizeaza Documentatia de Atribuire.

5. Contract VS-CL-HU&NE-R03 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negreşti”. Documentatia de Atribuire a fost publicata in SEAP.Termenul limita de depunere a ofertelor este de 07.06.2018.

6.Contract VS-CL-NE-R04 „Stația de tratare și Statia de epurare Negreşti”: Documentatia de Atribuire a fost publicata in SEAP la data de 29.03.2018 .Licitatia a fost anulata deoarece nu a fost depusa nici o oferta pana la data limita de depunere, urmand a se relua procedura de achizitie.

7.Contract VS-CL-VS&BD-R05” Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”.Documentatia de Atribuire este in pregatire.

8. Contract VS-CS-ATMP 02 – activitatile au fost supuse procedurilor de atribuire in mai multe contracte subsecvente, astfel:

  1. Contractul - VS-CS-ATMP-02.1 ”Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări - A fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz(Polonia);Contractul se afla in derulare.
  2. Contractul VS_CS_ATMP 02.2 -Supervizare lucrari - A fost incheiat Contractul de servicii nr. 2351/04.05.2018 cu ofertantul SC MEDOS CONSTRUCT&CONSULTING SRL Iasi.
  3. Contractul VS_CS_ATMP 02.3-Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului A fost incheiat Contractul de servicii nr. 3766/03.11.2017 cu ofertantul SC FLAROM ADVERTISING SRL Iasi.Contractul se afla in derulare.
  4. Contractul VS-CS-ATMP-02.4 -Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului-Documentatia de atribuire este in pregatire.
  5. Contractul VS-CS-ATMP-02.5 Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii proiectului.Documentatia de atribuire este in pregatire.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.
APA ESTE VIATA! INVESTIND IN APA, INVESTIM IN VIITOR!

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei