VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 27 iunie 2018 - varianta pdf


logos
27 iunie 2018


Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020
Derularea Proiectului„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti din judetul Vaslui. cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare, Cod Proiect: SMIS2014+103967

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI

La data prezenta in cadrul proiectului se deruleaza urmatoarele:

1.Contractul de proiectare şi execuţie lucrări (FIDIC Galben) – VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”:
S-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor pentru componenta “Reabilitarea STAP Vaslui, Barlad si Husi”, in prezent derulandu-se Perioada de Notificare a Defectiunilor (PND).

2Contractul de proiectare şi execuţie lucrări (FIDIC Galben) – VS-CL-G-02: „ Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi”:
A fost semnat Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor in data de 14.12.2017 in prezent derulandu-se Perioada de Notificare a Defectiunilor (PND).


3. Contract VS-CL-VS-R01”
Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”:
Termenul limita de depunere a ofertelor a fost de 31.05.2018. Documentatia de Atribuire se afla in stadiu de evaluare oferte.


4.Contract VS-CL-BD-R02
Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”:
Documentatia de Atribuire a fost publicata in SEAP.


5. Contract VS-CL-HU&NE-R03
Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negreşti”.
Termenul limita de depunere a ofertelor a fost 20.06.2018.

Documentatia de Atribuire se afla in stadiu de evaluare oferte.


6.Contract VS-CL-NE-R04
Stația de tratare și Statia de epurare Negreşti”: Documentatia de Atribuire a fost publicata in SEAP .Licitatia a fost anulata deoarece nu a fost depusa nici o oferta pana la 10.05.2018, data limita de depunere. S-a initiat procedura de „negociere fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare off line”, cu data limita de depunere a Ofertelor 29.06.2018.

7.Contract VS-CL-VS&BD-R05 ” Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”.In prezent se finalizeaza Documentatia de Atribuire.

8. Contract VS-CS-ATMP 02 – activitatile au fost supuse procedurilor de atribuire in mai multe contracte subsecvente, astfel:

  1. Contractul - VS-CS-ATMP-02.1Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări - A fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz(Polonia);Contractul se afla in derulare.
  2. Contractul VS_CS_ATMP 02.2 -Supervizare lucrari - A fost incheiat Contractul de servicii nr. 2351/04.05.2018 cu ofertantul SC MEDOS CONSTRUCT&CONSULTING SRL Iasi. Contractul se afla in derulare.
  3. Contractul VS_CS_ATMP 02.3-Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului A fost incheiat Contractul de servicii nr. 3766/03.11.2017 cu ofertantul SC FLAROM ADVERTISING SRL Iasi.Contractul se afla in derulare.
  4. Contractul VS-CS-ATMP-02.4 -Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului-Documentatia de Atribuire a fost publicata in SEAP.
  5. e.Contractul VS-CS-ATMP-02.5 Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii proiectului. Documentatia de Atribuire va fi intocmita si incarcata in SEAP conform prevederilor OUG 45/2018


Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.
APA ESTE VIATA! INVESTIND IN APA, INVESTIM IN VIITOR!

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei