VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 30 iulie 2018 - varianta pdf


logos
30 iulie 2018


Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020
SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA
UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI


AQUAVAS S.A
implementează proiectul
„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a
stațiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui„
cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare,
Cod Proiect
: SMIS2014+103967.

Valoarea totală a lucrărilor incluse în proiect este de 355.927.933 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile este 293.624.822 lei.

Stadiul derularii si progresul contractelor:

 1. Pentrucontractul VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”:
  S-a finalizat Recepția finală pentru Stațiile de tratare Vaslui, Bârlad și Huși.

 2. Pentru contractul VS-CL-VS-RO1 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”:
  Documentația de Atribuire se află în faza de evaluare a Ofertelor-Evaluare financiară.
  1. Pentru contractul VS-CL-BD-RO2 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”: Documentația de Atribuire este în curs de revizuire conform solicitarilor ANAP.
  2. Pentru contractulVS-CL-HU&NE-RO3 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apa uzata în Huși și Negrești”:
   Documentația de Atribuire se află în faza de evaluare a Ofertelor-Evaluare tehnică.
  3. Pentru contractul de Servicii de asistentă tehnică VS-CS-ATMP-02.1 ”Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări: A fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iași – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz (Polonia). Contractul se află în derulare, toate livrabilele/documentațiile fiind predate în termen conform conditților contractuale.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.
APA ESTE VIATA! INVESTIND IN APA, INVESTIM IN VIITOR!

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei