VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 25 februarie 2020 - varianta pdf


logos
                

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

SMIS 2014+ 103967

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI

„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Cod Proiect: SMIS2014+103967 

Beneficiar:AQUAVAS S.A

Durata de desfasurare a proiectului: 01.04.2015 - 30.06.2020      

Perioada de implementare:2014-2020 cu prelungire pana la sfarsitul anului 2023

Valoarea proiectului: 353.207.408 lei din care valoarea cofinantarii UE este de 230.862.516 lei.

Obiectivul  proiectului : Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei in localitatile din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti.

Rezultate asteptate: Realizarea de lucrari pentru  dezvoltarea infrastructurii de apă și  apă uzată în  aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui.       

                               

 Stadiul derularii si progresul contractelor de lucrari:

 • Contract VS-CL-VS-R01 - Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”:A fost incheiat Contractul de executie lucrari nr. 5953 / 29.10.2018 cu S.C. Ludwig Pfeiffer S.R.L. Timisoara. A fost emis Ordinul de incepere nr.40_VS-CL-VS-R01/14.01.2019, cu data de incepere a lucrarilor 23.01.2019. Lucrarile sunt in desfasurare.            
 • Contract VS-CL-BD-R02 - ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”: Documentatia de atribuire a fost republicata in SEAP in data de 10.07.2019. Procedura de achizitie a fost anulata automat de SEAP, deoarece la data limita de depunere a Ofertelor 16.09.2019 nu a fost depusa nici o oferta. Proiectantul a intocmit o noua estimare a valorii contractului.Avand in vedere, ca aceasta estimare este cu mult superioara celei din proiect, Beneficiarul face demersuri pentru gasirea surselor de finantare, urmand ca pana la 31.03.2020 Documentatia de Atribuire sa fie reincarcata in SEAP.
 • Contract VS-CL-HU&NE-R03 - Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apa uzata în Huși și Negrești”:   
  • Lotul 1 – Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi”: A fost incheiat Contractul de executie lucrari nr.6243 / 14.11.2018 cu Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L. A fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor nr.03_VS-CL-HU&NE-R03-Lot1/15.11.2018 cu data de incepere a lucrarilor 19.11.2018.Lucrarile sunt in desfasurare.                    
  • Lotul 2 - Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Negresti”: ”: A fost incheiat Contractul de executie lucrari nr.287 /17.01.2019 cu Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L.A fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor nr.06_VS-CL-HU&NE-R03-Lot2/31.01.2019, cu data de incepere a lucrarilor 06.02.2019.Lucrarile sunt in desfasurare.            
 • Contract VS-CL-NE-R04- ,,Statiile de tratare si  de epurare Negresti,,
 • Lotul 1 -„Statia de tratare Negresti”: A fost incheiat Contractul de excutie lucrari nr.4602/31.07.2019 cu S.C MOTRIS COMPANY S.R.L. Bacau. A fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor nr.01_VS-CL-NE-R04-Lot1/14.08.2019 cu data de incepere a lucrarilor 19.08.2019.Lucrarile sunt in desfasurare.
 • Lotul 2 - „Statia de epurare Negresti”: A fost incheiat Contractul de excutie lucrari nr.4603/31.07.2019 cu S.C MOTRIS COMPANY S.R.L. Bacau. A fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor nr.01_VS-CL-NE-R04-Lot2/14.08.2019 cu data de incepere a lucrarilor 19.08.2019.Lucrarile sunt in desfasurare.   
 • Contract VS-CL-VS&BD-R05 - ”Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”: A fost publicat in SEAP anuntul de participare CN 1009071 la data de 16.02.2019. Procedura de achizitie a fost anulata. Proiectantul a intocmit o noua estimare a valorii contractului.Avand in vedere, ca aceasta estimare este cu mult superioara celei din proiect, Beneficiarul face demersuri pentru gasirea surselor de finantare, urmand ca pana la 31.03.2020 Documentatia de Atribuire sa fie reincarcata in SEAP. 

APA ESTE VIATĂ! INVESTIND ÎN APĂ, INVESTIM ÎN VIITOR!

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

 

 

Intra in cont