VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 28 august 2018 - varianta pdf


logos
28 august 2018


Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA

UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI


AQUAVAS S.A implementeazăproiectul„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui „cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Cod Proiect: SMIS2014+103967.

Valoarea totală a lucrărilor incluse în proiect este de 355.927.933 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile este 293.624.822 lei.

Stadiul derularii si progresul contractelor:

  • Pentrucontractul VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”: S-a finalizat Recepția finală pentru Stațiile de tratare Vaslui, Bârlad și Huși.
  • Pentru contractul VS-CL-VS-R01 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”:Documentația de Atribuirese află în faza finala de evaluare a Ofertelor-Raportul Procedurii.
  • Pentru contractul VS-CL-BD-R02” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”:Documentatia de Atribuire este lansata in SEAP si este in asteptare validare la ANAP.
    • Pentru contractulVS-CL-HU&NE-R03 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apa uzata în Huși și Negrești”:Documentația de Atribuirese află în faza de evaluare a Ofertelor-Evaluare financiara.
    • Pentrucontractul de Servicii de asistentă tehnică VS-CS-ATMP-02.1Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări: A fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iași – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz(Polonia).Contractul se află în derulare, toate livrabilele/documentațiile fiind predate în termen conform conditților contractuale.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.
APA ESTE VIATA! INVESTIND IN APA, INVESTIM IN VIITOR!

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”