VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 21 decembrie 2020 format PDF 


logos

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

SMIS 2014+ 103967

Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Cod Proiect: SMIS2014+103967

Beneficiar:AQUAVAS S.A

Durata de desfasurare a proiectului: 01.04.2015 - 31.12.2023.

Valoarea totala a proiectului: 428.232.148,00 lei din care valoarea cofinantarii UE este de 293.624.822,00  lei.

Obiectivul  proiectului : Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei in localitatile din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti.

Rezultate asteptate: Realizarea de lucrari pentru  dezvoltarea infrastructurii de apă și  apă uzată în  aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși,  Negrești din județul Vaslui.

 

La data prezenta, in cadrul proiectului s-au  inregistrat urmatoarele progrese:

 • Contract VS-CL-VS-R01 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”: Lucrarile sunt in desfasurare-stadiu fizic 65%
 • Contract VS-CL-BD-R02 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad: . In prezent, procedura de achizitie este in derulare si se afla in faza de analiza oferta financiara.
 • Contract VS-CL-HU&NE-R03 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negreşti”:
  • Lotul 1 – Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi”: Lucrarile sunt in desfasurare-stadiul fizic 78%.
  • Lotul 2 - Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Negresti”: Lucrarile sunt in desfasurare-stadiu fizic 84%
 • Contract VS-CL-NE-R04- ,,Statiile de tratare si  de epurare Negresti,,
 • Lotul 1 -„Statia de tratare Negresti”: Lucrarile sunt in desfasurare-stadiu fizic 70%
 • Lotul 2 - „Statia de epurare Negresti”: Lucrarile sunt in desfasurare-stadiu fizic 68%
 • Contract VS-CL-VS&BD-R05 ”Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad. Anuntul de participare CN 1024476 a fost publicat in SEAP la data de 15.09.2020, data limita de depunere a ofertelor fiind 23.11.2020.In prezent, procedura de achizitie a fost anulata, urmand ca dupa revizuirea documentatiilor de atribuire aferente celor 2 loturi, procedura sa fie reluata.
 • Contract VS-CS-ATMP 02 – activitatile au fost supuse procedurilor de atribuire in mai multe contracte subsecvente, astfel:
 1. Contract - VS-CS-ATMP-02.1 Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări”: Contractul se află în derulare.
 2. Contract VS_CS_ATMP 02.2 Supervizare lucrari: Contractul se afla in derulare
 3. Contract VS_CS_ATMP 02.3 Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului:Contractul se afla in derulare.
 4. Contract VS-CS-ATMP-02.4 Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului: Documentatia de Atribuire este in proces de revizuire a Caietului de Sarcini si reevaluare a valorii estimate.
 5. Contract VS-CS-ATMP-02.5 Achizitia de bunuri si  echipamente necesare  implementarii   proiectului: Documentatia de Atribuire este in faza de 

 

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Pentru informatii despre proiect:ing.Eduard Radu Tutunaru

Telefon:0758087163      

       

APA ESTE VIATĂ! INVESTIND ÎN APĂ, INVESTIM ÎN VIITOR!

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

 

 

Intra in cont