1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF Imprimare Email


VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 28 feb.2018 - varianta pdf

logos
28 februarie 2018

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

Derularea Proiectului:„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui
cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR ÎN DERULAREA UNEI CAMPANII
EFICIENTE DE PUBLICITATE ȘI PROMOVARE A PROIECTULUI
La data prezentă în cadrul proiectului se derulează următoarele:


1. Contractul de proiectare şi execuţie lucrări (FIDIC Galben) – VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Huși”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”: S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor pentru componenta “Reabilitarea STAP Vaslui, Bârlad și Huși”.
Ca urmare a faptului că implementarea componentei SCADA pe rețelele de apă și canalizare din Vaslui, poate fi realizată numai după finalizarea contractelor FIDIC Rosu, această componentă a fost suspendată.

In perioada curentă și anume Perioada de Notificare a defecțiunilor (PND) se derulează Testele după recepția la terminarea lucrărilor pentru Stațiile de Tratare Vaslui, Bârlad și Huși – perioada de evaluare la patru luni.Totodată se efectuează lucrările de remediere a problemelor incluse în Anexa 2 la Procesul Verbal de Recepție.

2. În cadrul contractului de proiectare şi execuţie lucrări (FIDIC Galben) – VS-CL-G-02: „ Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Huși”: A fost semnat Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor în data de 15.12.2017 iar în prezent se efectuează lucrările de remediere a problemelor incluse în Anexa 1 la Procesul Verbal.

3. Contract VS-CL-VS-R01” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”: Proiectul tehnic și Detaliile de execuție pentru acest contract sunt avizate în CTE Aquavas S.A. Documentația de Atribuire este lansată în SEAP.

4. Contract VS-CL-BD-R02 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”: Documentatia de Atribuire este în pregătire.

5. Contract VS-CL-HU&NE-R03” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negreşti”. Proiectul tehnic și Detaliile de execuție pentru acest contract sunt avizate în CTE Aquavas S.A. Documentația de Atribuire este lansată în SEAP.

6. Contract VS-CL-NE-R04 „Stația de tratare și Statia de epurare Negreşti”: Proiectul tehnic și Detaliile de execuție pentru acest contract sunt avizate în CTE Aquavas S.A. Documentația de Atribuire este lansată în SEAP, este în așteptare validare la ANAP.

7. Contract VS-CL-VS&BD-R05Surse, aducțiuni, stații de pompare apă brută și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”. Documentația de Atribuire este în pregătire.

8. Referitor la contractul VS-CS-ATMP 02. Documentația de achiziție a fost încărcată în SEAP din data de 28.12.2016. ANAP a respins documentația în mod repetat deși au fost remediate de fiecare dată deficiențele semnalate. Documentația a fost refacută astfel încât activitățile să fie supuse procedurilor de atribuire în mai muilte contracte subsecvente, astfel:

  1. Contractul - VS-CS-ATMP-02.1 -Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări”.În urma finalizării procedurilor de licitație deschisă la data de 15.09.2017 a fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iași – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz(Polonia);

  2. Contractul VS_CS_ATMP 02.2 - Supervizare lucrări - La data de 08.07.2017 a fost publicat în SEAP anunțul aferent. Procedura se află în etapa de evaluare oferte. S-a elaborat Raportul Procedurii.
  1. Contractul VS_CS_ATMP 02.3 -Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului”.Procedura a fost finalizată, fiind încheiat Contractul de servicii nr. 3766/03.11.2017 cu ofertantul câștigător SC FLAROM ADVERTISING SRL Iași.

  2. Contractul VS-CS-ATMP-02.4 - Sprijin pentru beneficiar în implementarea proiectului.Starea de atribuire a contractului este nelansat la momentul de față.

  3. Contractul VS-CS-ATMP-02.5 - Achiziția de bunuri și echipamente necesare implementării proiectului.Starea de atribuire a contractului este nelansat la momentul de față.

Întocmit

Ing. Alina Mosulet

APA ESTE VIAȚA! INVESTIND ÎN APĂ, INVESTIM ÎN VIITOR!