1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Stadiul proiectului

VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 29 octombrie 2018 - varianta pdf


logos

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

 SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA
UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI

 

AQUAVAS S.A implementează proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui „cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Cod Proiect: SMIS2014+103967.
Valoarea totală a lucrărilor incluse în proiect este de 355.927.933 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile este 293.624.822 lei.


Stadiul derularii si progresul contractelor:


• Pentru contractul VS-CL-VS-R01” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui” : S-a eliberat Autorizatia de Construire in data de 22.10.2018, in acest moment asteptandu-se emiterea Ordinului Administrativ de incepere a lucrarilor.
• Pentru contractul VS-CL-BD-R02” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”: Documentatia de Atribuire a fost incarcata in SICAP cu AP -CN 1005278 in data de 19.10.2018, data limita de depunere a Ofertelor fiind 26.11.2018.
• Pentru contractul VS-CL-HU&NE-R03 „ Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apa uzata în Huși și Negrești”:

• Oferta depusa de Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L. pentru Lotul 1 - „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi”, a fost declarata castigatoare pentru valoarea de 30.439.357,96 LEI.
• Oferta depusa de Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L. pentru Lotul 2 - „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Negresti”, a fost declarata castigatoare pentru valoarea de 17.753.115,04 LEI.
In acest moment se asteapta eliberarea Autorizatiilor de Construire pentru ambele loturi.

 

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020. 

APA ESTE VIATĂ! INVESTIND ÎN APĂ, INVESTIM ÎN VIITOR!
„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

 

VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 27 septembrie 2018 - varianta pdf


logos
27 septembrie 2018


Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA
UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI

 

AQUAVAS S.A implementează proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui „cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Cod Proiect: SMIS2014+103967.
Valoarea totală a lucrărilor incluse în proiect este de 355.927.933 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile este 293.624.822 lei.

 

Stadiul derularii si progresul contractelor:

 • Pentru contractul VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”: S-a finalizat Recepția finală pentru Stațiile de tratare Vaslui, Bârlad și Huși.
 • Pentru contractul VS-CL-VS-R01” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui” : Oferta castigatoare este cea depusa de ofertantul S.C. LUDWIG PFEIFFER SRL Timisoara a carui propunere financiara, fara TVA, este de de 74.557.090,14 LEI.
 • Pentru contractul VS-CL-BD-R02” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”: Documentatia de Atribuire este lansata in SEAP si este in asteptare validare la ANAP.
 • Pentru contractul VS-CL-HU&NE-R03 „ Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apa uzata în Huși și Negrești”:
 • Oferta depusa de Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L. pentru Lotul 1 - „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi”, a fost declarata castigatoare pentru valoarea de 30.439.357,96 LEI.
 • Oferta depusa de Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L. pentru Lotul 2 - „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Negresti”, a fost declarata castigatoare pentru valoarea de 17.753.115,04 LEI.

• Pentru contractul de Servicii de asistentă tehnică VS-CS-ATMP-02.1 ”Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări: A fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iași – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz(Polonia).Contractul se află în derulare, toate livrabilele/documentațiile fiind predate în termen conform conditților contractuale.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020. 

APA ESTE VIATĂ! INVESTIND ÎN APĂ, INVESTIM ÎN VIITOR!
„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

 

VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 28 august 2018 - varianta pdf


logos
28 august 2018


Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA

UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI


AQUAVAS S.A implementeazăproiectul„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui „cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Cod Proiect: SMIS2014+103967.

Valoarea totală a lucrărilor incluse în proiect este de 355.927.933 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile este 293.624.822 lei.

Stadiul derularii si progresul contractelor:

 • Pentrucontractul VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”: S-a finalizat Recepția finală pentru Stațiile de tratare Vaslui, Bârlad și Huși.
 • Pentru contractul VS-CL-VS-R01 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”:Documentația de Atribuirese află în faza finala de evaluare a Ofertelor-Raportul Procedurii.
 • Pentru contractul VS-CL-BD-R02” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”: Documentatia de Atribuire este lansata in SEAP si este in asteptare validare la ANAP.
  • Pentru contractulVS-CL-HU&NE-R03 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apa uzata în Huși și Negrești”:Documentația de Atribuirese află în faza de evaluare a Ofertelor-Evaluare financiara.
  • Pentrucontractul de Servicii de asistentă tehnică VS-CS-ATMP-02.1Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări: A fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iași – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz(Polonia).Contractul se află în derulare, toate livrabilele/documentațiile fiind predate în termen conform conditților contractuale.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.
APA ESTE VIATA! INVESTIND IN APA, INVESTIM IN VIITOR!

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

VEZI FISIER:
Stadiul proiectului - 30 iulie 2018 - varianta pdf


logos
30 iulie 2018


Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020
SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA
UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI


AQUAVAS S.A
implementează proiectul
„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a
stațiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui„
cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare,
Cod Proiect
: SMIS2014+103967.

Valoarea totală a lucrărilor incluse în proiect este de 355.927.933 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile este 293.624.822 lei.

Stadiul derularii si progresul contractelor:

 1. Pentrucontractul VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”:
  S-a finalizat Recepția finală pentru Stațiile de tratare Vaslui, Bârlad și Huși.

 2. Pentru contractul VS-CL-VS-RO1 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”:
  Documentația de Atribuire se află în faza de evaluare a Ofertelor-Evaluare financiară.
  1. Pentru contractul VS-CL-BD-RO2 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”: Documentația de Atribuire este în curs de revizuire conform solicitarilor ANAP.
  2. Pentru contractulVS-CL-HU&NE-RO3 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apa uzata în Huși și Negrești”:
   Documentația de Atribuire se află în faza de evaluare a Ofertelor-Evaluare tehnică.
  3. Pentru contractul de Servicii de asistentă tehnică VS-CS-ATMP-02.1 ”Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări: A fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iași – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz (Polonia). Contractul se află în derulare, toate livrabilele/documentațiile fiind predate în termen conform conditților contractuale.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.
APA ESTE VIATA! INVESTIND IN APA, INVESTIM IN VIITOR!

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei