1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF Imprimare Email

Denumire Proiect: “Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti - judetul Vaslui” CCI[ 2011 RO 161 PR 007]

l  DESPRE PROIECT

In urma finalizarii cu succes a demersurilor facute de catre AQUAVAS SA, la data de 05.12.2016 a fost semnat cu Ministerul Fondurilor Europene – AM POIM, Contractul de Finantare nr.7 din 05.12.2016, avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POIM, pentru implementarea proiectului Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui”, cod SMIS 2014+103967.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritare 3 – dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2.Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa a populatiei.

Aria proiectului de investitii va acoperi principalele zone urbane din judetul Vaslui, respectiv Aglomerarea Vaslui (localitatile: Vaslui, Moara Grecilor, Viisoara, Rediu, Brodoc), Aglomerarea Barlad (localitatea Barlad), Aglomerarea Husi (localitatea Husi) si Aglomerarea Negresti (localitatile: Negresti si Parpanita).

Proiectul consta in lucrari de investitii pentru tratarea si distributia apei, colectarea si epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru judetul Vaslui in zonele urbane si care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetatenilor din aceste zone si conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Managementul serviciilor de apa si apa uzata intra in responsabilitatea Operatorului Regional (OR) AQUAVAS SA. Operatorul este o companie de servicii publice care asigura servicii de tratare a apei in scopul potabilizarii, distributiei acesteia, colectarea si epurarea apei uzate pentru zona Proiectului.

Autoritatile locale implicate in implementarea Proiectului au dezvoltat impreuna cu Operatorul Regional o strategie de dezvoltare a infrastructurii apei (Master Plan), vizand printre altele si protectia resurselor de apa in conformitate cu cerintele de mediu.

Valoarea totala a lucrarilor incluse in proiect este de 355.927.933 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile este 293.624.822 lei.

Valoarea eligibila necesara pentru finantare (fara TVA) este 271.602.960 lei din care :

-          finantare nerambursabila din Fondul de Coeziune 230.862.516 lei – 85%

-          finantare nerambursabila din bugetul national 35.308.385 lei – 13%;

-          valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului 5.432.059 lei – 2%;

Valoarea neeligibila, inclusiv TVA este de 62.303.111 lei

Principalii indicatori tehnici ai proiectului sunt:

Lucrari la sistemul de alimentare cu apă din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

-          Inchidere puturi de captare apa subterana Barlad- 8 buc

-          Lucrari de conservare front de puturi Barlad -1 unitate

-          Zona de protectie sanitara la captari de suprafata-7 buc

-          Reabilitare statie de tratare 3 buc

-          Statii de clorinare noi in Vaslui- 4 buc

-          Reabilitare rezervoare apă potabilă- 5 buc

-          Rezervoare apă potabilă noi in Vaslui- 4 buc

-          Reabilitare /extindere conducte aducțiune-20.162 m

-          Reabilitare statii de pompare apa bruta - 4 buc

-          Echipamente statii de pompare apa bruta-2 buc

-          Reabilitare statii de pompare apa potabila – 19 buc

-          Statii de pompare apa potabila noi – 5 buc

-          Reabilitare retea de distributie -22.831

-          Extindere retea de distributie – 115.091 m

-          Sisteme SCADA – 4 buc

Lucrari la sistemul de canalizare si epurare din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

-          Reabilitare rețelea canalizare - 18.968 m

-          Extindere rețele canalizare - 138.397 m

-          Reabilitare SP apă uzată- 6 buc

-          Noi SP apă uzată- 38 buc

-          Reabilitare/extindere statii de epurare – 3 buc

-          Sisteme SCADA – 4 buc