1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF Imprimare Email

 

     TARIFE /PRETURI  aplicate incepand cu  01.01.2016,  urmare a modificarii cotei T.V.A.

 

                Aria de deservire/UAT

Document in baza caruia se aplica tariful(Nr.Aviz ANRSC

Nr.H.C.L.)

pret/tarif, lei fara TVA

pret/tarif , lei cu TVA

apa

Canal

epurare

apa

canal-epurare

Mun Vaslui

Aviz ANRSC nr 117587/15.11.2013

HCL nr. 102/30.10.2014

Aviz ANRSC nr.400065/8.01.2016

3,43

1,88

3,74

2,26

Mun Barlad

101604/24.04.2013

HCL 108/01.06.2013

ANRSC nr. 400065-1/08.01.2016

3,9

1,95

4,25

2,34

Mun Husi

119848/13.12.2013

HCL nr.88/27.05.2014

ANRSC nr. 400065-2/08.01.2016

3,82

1,88

4,16

2,26

Oras Negresti

Aviz ANRSC nr.4904902/2009 si

nr.1024835/2011

HCL nr. 56/2011

Aviz ANRSC 400065-3/8.01.2016

Aviz ANRSC nr.223429/24.10.2014

HCL nr.22/28.02.2017

4.12

1,00

4,49

1,19

Oras Murgeni

Aviz ANRSC nr.102785/18.05.2013

HCL nr.44/26.07.2013

Aviz ANRSC 400065-4/8.01.2016

3,88

1,66

4,23

1,99

Muntenii de Jos

Aviz ANRSC nr.102785/04.06.2013

HCL 32/30.07.2013

Aviz ANRSC 400065-6/8.01.2016

3,46

3,41

3,77

4,09

Lipovat

Aviz ANRSC nr.4034254/23.12.2011

HCL nr.24/25.04.2014

Aviz ANRSC 400065-7/8.01.2016

4,5

-

4,91

-

 

 

Stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor practicate se face prin avizarea de catre A.N.R.S.C. Bucuresti (Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice ), conform  Ordin nr.65/2007 si prin aprobarea Consiliului Local din localitatea respectiva.

 

Tarifele includ urmatoarele servicii:

APA POTABILA

·         captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane;

·         tratarea apei brute;

·         înmagazinarea apei;

·         transportul  si pomparea apei potabile şi/sau industriale;

·         distribuţia apei potabile şi/sau industriale

 

 

  CANAL EPURARE

 

·         colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;

·         epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;

·         colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea funcţionalităţii acestora;

·         evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus;

·         evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor  .

 

Cantitatea de apă uzată preluată în reţeauapublică de canalizare este egală, de regula, cu cantitatea de apă facturată. S-a tinut cont ca, desi o mica parte din apa consumata nu ajunge la canalizare,  sunt substante lichide si solide care se adauga la apele uzate evacuate (alimente, bauturi, detergenti  lichizi, etc.). Excepţie fac unităţile la care, prin specificul lor, apa rămâne înglobată în produsul finit(fabrici de pâine, compoturi, conserve, bere, răcoritoare, gheaţă, centre de umplut sifoane, unităţi de preparat apă gazoasă, sere, etc.). In acest caz  debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator. În acest sens, utilizatorul industrial este obligat să prezinte memoriu tehnic justificativ (instrucţiuni tehnologice de lucru, norme şi normative tehnice pentru obţinerea produsului etc.). Pentru utilizatorii care se alimentează din surse proprii cantitatea de apă uzată este egală cu cea înregistrată de contorul montat pe sursa proprie. (CAP V, art 11.2  din contractul de furnizare /prestare servicii.)

Stabilirea cantităţii de apă meteorică preluată în reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică comunicată de Autoritatea Nationala de Meteorologie Bucuresti pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846 – 2:2007. (CAP V, art 11.3  din contractul de furnizare /prestare servicii.)

In prezent apa meteorica (precipitatiile in forma lichida sau solida) se factureaza catre agentii economici si institutii publice.